Kropp, M. (2023). Novos pontos de contato para Tarifa Zero. Journal of Sustainable Urban Mobility, 3(1), 50–66. https://doi.org/10.53613/josum.2023.v3.005